Ndryshimi dhe plotësimi i Vendimit për emërtimin e komisioneve parlamentare

26/04/2021 10:15:56

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120