Votimi i rezolutës për gjendjen me pandeminë COVID-19 në Republikën e Kosovës

27/04/2021 15:45:20

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120