Votimi i rezolutës për faljen e gjobave bizneseve të prekura nga situata me COVID-19

04/06/2021 10:12:28

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120