Shqyrtimi i rekomandimit të Komisionit për Ekonomi për shkarkimin e anëtarit të bordit të NP KOSTT Sh.A

12/08/2021 10:49:28

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120